Interaktiv Teori:

Der er hos flere og flere køreskoler – også i Hillerød – mulighed for interaktiv teori. Et system hvor eleven på køreskolen sidder ved en notebook med høretelefoner på, og via nettet bliver maskin-undervist. Systemet sørger for, at undervisningen kommer i den rækkefølge som reglerne forskriver, og man derfor ikke kan ´hoppe´ videre før læreren har trykket ok. Køreskolen kan, igen via nettet, se elevens status og niveau.

Nogle køreskoler greb straks ideen, idet at eleven kunne studere hjemme, og slet ikke havde behov for at møde på køreskolen. Dette er senere blevet ændret – der SKAL nu være en godkendt kørelærer tilstede i lokalet ved undervisning.

Dette har været for at sikre, at pædagogikken ikke forsvinder totalt. En ny kørelæreruddannelse er iøvrigt på vej, hvor kørelærere bl.a. skal have grunlæggende pædagogikum med i deres uddannelse.

Vi har valgt, at se tiden an.

minkøreskole min køreskole forside ny kør sikkert

Se Justitsminister Morten Bødskovs pressemeddelelse -Maj 2012.

Se hvad DR skrev om computer undervisning her:

Der er åbenlyse fordele ved systemet, da eleven kan modtage teoriundervisning i sit eget tempo – og køreskolen kan reklamere med holdstart hver eneste uge…

Der er åbenlyse bagdele i, at eleven skal fange lærerens opmærksomhed, for at få svar på sine spørgsmål til pensum. En lærer kan stå for måske 20 elever i lokalet, der hver især modtager forskelligt pensum på en bærbar computer. Her tabes specielt den ´forsigtige´elev! Vi tror stadig på, at traditionel hold undervisning med en levende lærer, er det mest givende på en køreskole. Vi har dog nyeste undervisning af standard pensummet på filmlærred – og klassisk undervisning med billed situationer og magnet futtebiler på tavlen 😉

f.eks Hvad er xenon lys, udskridnings system, regler for klippekort, airbags kontra børnesæder, selereglerne fra 1.5.2009, hvordan foregår en praktisk prøve.

Emner udover teoriprøve pensum, som vi blandt mange andre gennemgår i løbet af undervisningen.